Renovatie Luchtverwarming

Heluto heeft voor Meppel Dagelyks vele woningen de bestaande luchtverwarming vervangen voor een 100% gasloze installatie voor verwarmen, koelen, ventileren en het produceren van warm tapwater. Een mooi project!